İlimizde: 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunun açıklanmasıyla; alınan istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi,provokatif eylemlerin engellenmesi, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının engellenmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşü Kanununun 19. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine istinaden her türlü açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, miting, etkinlik, sokak etkinliği, sokak şenliği, basın açıklaması, stand açma, sokak eğlencesi düzenleme, vb. eylem etkinlikleri 04.04.2019 tarihinden itibaren 15 gün süreyle Valilik Makamının 04.04.2019 tarihli Olur Emri ile yasaklanmıştır.